Back

Política de privacitat

La FEDERACIÓ D’INSTITUCIONS PROFESSIONALS DEL CÒMIC (en endavant FICOMIC) està especialment sensibilitzada amb la protecció de les dades dels seus usuaris i clients. A continuació, li indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos d’acord amb l’establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

FICOMIC es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objectiu d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació serà anunciada, per tal que es tingui perfecte coneixement del seu contingut.

 

TITULARITAT DEL TRACTAMENT

Identitat: FEDERACIÓ D’INSTITUCIONS PROFESSIONALS DEL CÒMIC

CIF: G58919069

Direcció postal: C/. València, 279 – 08009 Barcelona

Correu-e: dpo@ficomic.com

 

USOS I FINALITATS

Les dades que els usuaris i clients faciliten a FICOMIC es tracten amb les següents finalitats:

  1. Enviar informació promocional o publicitària dels esdeveniments que FICOMIC organitza, així com de les activitats relacionades.
  2. Facilitar ajuda i resoldre consultes a través del telèfon i/o correu electrònic que hagin proporcionat.
  3. Enviar informació relacionada directament amb l’esdeveniment organitzat per FICOMIC en el que participin.
  4. Gestionar la relació contractual (contracte de participació, gestió de factures i pagaments, etc.).
  5. Mantenir relació de baixes en cas que hagin comunitat (via electrònica dpo@ficomic.com) el seu desig de no seguir rebent informació.
  6. Permetre el funcionament de les pàgines web de FICOMIC a través de cookies tècniques i funcionals, tal com es detalla en la política de cookies, al peu de les pàgines web: https://bubblepopfest.com, http://www.comic-barcelona.com, http://www.manga-barcelona.com i www.ficomic.com.

 

COMUNICACIÓ DE LES DADES

FICOMIC facilitarà les dades dels seus usuaris i clients a una tercera empresa proveïdora quan els presti un servei a través d’ella, amb estricta obligació de confidencialitat i prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis entre FICOMIC i l’esmentada empresa proveïdora.

FICOMIC garanteix que sota cap circumstància ven, ofereix o comercialitza les dades dels seus usuaris i clients.

 

ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DE LES DADES

Amb la finalitat que les dades de les bases de dades de FICOMIC corresponguin a la situació real dels seus usuaris i clients, aquests hauran de mantenir-los actualitzats comunicant qualsevol canvi a FICOMIC per correu postal (C/. València, 279 – 08009 Barcelona) o per correu electrònic (dpo@ficomic.com).

Les dades proporcionades es conservaran: 1. Mentre es mantingui la relació mercantil, 2. Mentre es mantingui l’activitat relacionada amb FICOMIC o 3. Fins que l’interessat sol·liciti la seva baixa o supressió.

 

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

Depenent del tipus de relació amb FICOMIC, la base legal per al tractament de les dades personals dels seus usuaris i clients pot ser:

  1. Donar el seu consentiment en el moment de facilitar voluntàriament les seves dades en els formularis de FICOMIC i acceptar el tractament de les seves dades a la casella corresponent (p. ex.: compra d’entrades per als salons, inscripcions als concursos, etc.).
  2. De caire contractual existent com a conseqüència de la seva participació a un esdeveniment organitzat per FICOMIC (p. ex.: formalització del full de contractació d’espai).
  3. D’interès legítim, el qual servirà a FICOMIC com a base legal per al tractament de les seves dades a la navegació de les nostres pàgines web.
  4. D’obligació legal, inclosa al Reglament Europeu de Protecció de Dades i a la Llei de Serveis de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico LSSI (p. ex.: bloqueig de les seves dades i llistat de no enviaments comercials).

 

DRETS DELS USUARIS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades personals concernents.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la seva rectificació o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, aquestes ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en el cas de que únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, FICOMIC deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzin enviaments de comunicacions comercials fent servir com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut una resposta satisfactòria en l’exercici dels seus, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En tot cas, l’usuari podrà accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, mitjançant solitud acompanyada d’una fotocòpia de DNI, remesa a l’adreça postal: C/. València, 279 – 08009 Barcelona o bé enviant un correu electrònic a dpo@ficomic.com

 

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES

Les dades personals que tractem a FICOMIC provenen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són: direccions postals i electròniques, informació comercial, dades identificatives de clients i dades bancàries.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o la afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).En tot cas, l’usuari podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i, en el seu cas, oposar-se al seu tractament bé mitjançant sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia del DNI, tramesa a l’adreça postal: C/. València, 279 – 08009 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a dpo@ficomic.com.