Back

Normes d’acces

Per tal de garantir la seguretat i l’aforament, les presents normes d’admissió són d’obligat compliment per a tots els visitants que accedeixin al BubblePop:

L’entrada al BubblePop serà d’un sol accés. Un cop s’hagi sortit del BubblePop no es podrà tornar a entrar. Únicament podran tornar a entrar les persones acreditades.

Dintre del recinte firal queda prohibit:

  • Accedir amb animals, bicicletes, monopatins, patinets, rollers i similars
  • Accedir al recinte amb banderes i/o pancartes que tinguin caràcter ideològic o polític, així com amb qualsevol altre element que contingui símbols de caràcter racista o xenòfob, que incitin a la violència o atemptin contra la dignitat de les persones.
  • D’acord amb el Reial Decret 137/1993 sobre el Reglament d’Armes, queda prohibit que els visitants portin armes de foc, de metall o de fusta, i altres objectes contundents o imitacions que per les seves característiques puguin induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa. També es prohibeix l’ús d’elements perillosos per a la integritat física de les persones com ara material pirotècnic i inflamable.
  • Atenció cosplayers! Tampoc es podrà accedir amb imitacions d’armes fetes de plàstic, cartó i altres materials
  • Fumar a l’interior dels banys i sota la carpa

Els visitants hauran de respectar les zones habilitades com les vies de evacuació, les sortides d’emergència i protecció contra incendis, així com les instruccions del personal de l’organització del BubblePop a i de Fira Barcelona dirigides a garantir la seguretat en el recinte i del esdeveniment.

👍

👎