Back

Acces per a menors

Si tens previst assistir a BUBBLEPOP i ets menor de 16 anys, has de saber que:

  • Segons l’article 53 del Decret 112/2010 de la Generalitat de Catalunya, els menors de 16 anys han d’accedir acompanyats del pare, mare o tutor legal.
  • Els progenitors/tutors legals poden autoritzar un adult responsable com a acompanyant del menor de 16 anys.
  • Tant si el menor ve acompanyat del pare/mare/tutor legal, com d’una persona autoritzada, és imprescindible haver descarregat i emplenat el següent formulari d’accés.

El dia de l’esdeveniment, durant l’accés, se us sol·licitarà que presenteu:

  1. L’entrada per a l’espectacle de cadascun dels assistents.
  2. El formulari degudament emplenat i signat.
  3. DNI dels assistents o llibre de família en el cas que el menor no disposi de DNI.